I.A. PROJEKTIRANJE
INŽENJERSKO ARHITEKTONSKE USLUGE
Hrvatski
EngleskiNjemačkiTalijanskiRuski

Putanja: Projektiranje i revizije

Projektiranje i revizije

  • Projektiranje čeličnih i spregnutih konstrukcija
  • Projektiranje aluminijskih konstrukcija
  • Ekspertize u domeni metalnih i spregnutih konstrukcija
  • Racionalizacija konstrukcija
  • Izrada radioničke dokumentacije
  • Analiza pouzdanosti konstrukcija
  • Probabilističke metode dokaza pouzdanosti
  • Dokaz umora prema EN 1993-1-9
  • Horizontalna stabilizacija pomoću profiliranih limova
  • Visoke skeletne zgrade

Kontrola projekata prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Prof.dr.sc. Boris Androić, ovlaštenje urudžbeni broj 531-01-356-09-9, redni broj evidencije 22/09 od 01.04.2009.

Prof.dr.sc. Boris Androić dipl.ing.građ., ovlašteni revident za mehaničku otpornost i stabilnost metalnih i spregnutih konstrukcija.
I.A. PROJEKTIRANJE d.o.o. © 2009 Izradio WBSF